BS 10012 - KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN
VERİ KORUMA STANDARDI EĞİTİMİ

Kimler katılmalı?

Kurumdaki kişisel bilginin yönetiminden sorumlu tüm personel

İşinize faydası:

 • Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik standart uygulamalar
 • Kurumun kişisel bilgi güvenliğine yönelik olarak edindiği rekabet ve güven ortamı
 • Kurs yapısı:

  Kişisel bilgi yönetim sistemi nedir?

 • Kişisel Bilgi Koruma Prensipleri nelerdir?
 • Hassas kişisel bilgiler nelerdir?,
 • Kişisel Bilgi Sistemi (KBYS)'nin planlanması
 • KBYS'nin kurulumu ve yönetimi,
 • KBYS'nin kapsamı ve hedefleri,
 • KBYS Politikası.
 • KBYS'nin uygulanması ve işletilmesi;
 • Kişisel bilgi kullanımının belirlenmesi ve kaydedilmesi;
 • Yüksek riskli kişisel bilgiler,
 • Eğitim ve farkındalık yaratma,
 • Risk belirleme ve işleme,
 • Doğru ve yasal işleme,
 • Kişisel bilginin toplanması ve işlenmesi kuralları,
 • Üçüncü taraflarca paylaşımda sorumluluklar,
 • Veri paylaşım şartları,
 • Yeterli, ilgili ve aşırı olamayan kişisel bilgi,
 • Saklama ve yok etme,
 • Bireylerin hakları,
 • Kişisel bilginin Avrupa Ekonomik Alanı'nın dışına iletilmesi,
 • KBYS'nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi.
 • İç denetim,
 • Yönetimin gözden geçirmesi,
 • KBYS'nin geliştirilmesi;
 • Önleyici ve düzeltici faaliyetler.
 • Kurs süresi:

  1 Gün